Coaching en (leer) begeleiding

Worden wie je bent.

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past. In samenwerking met Maarschalk training begeleiden we leerlingen, leerkrachten en schoolteams om dit te realiseren. We streven naar een effectief en passend zorgbeleid op iedere school, zodat er wordt aangesloten op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Er wordt gekeken naar het kind achter het gedrag en/of probleem. Storend gedrag, ontwikkelingsstoornissen, schoolweigering en spijbelen zijn vaak gedragingen die zich uiten doordat er een onderliggende hulpvraag aan ten grondslag ligt. Een goede samenwerking tussen school, ouders en andere betrokkenen is hierbij belangrijk. Omdat de ontwikkeling van het kind voorop staat, streven wij naar goed contact en een goede afstemming tussen alle betrokken partijen, zodat we het kind weer een toekomstperspectief kunnen bieden.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt er advies, informatie en/of begeleiding geboden aan het kind en aan de onderwijsprofessionals. Naar behoefte kan er een handelingsplan worden opgesteld. Dit plan wordt afgestemd op de individuele behoefte van de leerling.
In de begeleiding gaan we uit van de eigen kracht van de leerling. Door samen met de leerling de doelen te bepalen, voelt hij of zij zich verantwoordelijk voor het ontwikkelingsproces. Vanzelfsprekend worden ouders, docenten en/of externe hulpverleners betrokken bij het vaststellen van deze doelen en het uiteindelijke handelingsplan.

Bent u als school op zoek naar extra ondersteuning en begeleiding om het passend onderwijs ook daadwerkelijk passend te krijgen? Neem gerust vrijblijvend contact op.