Met Marije biedt coaching en (leer)begeleiding in de omgeving van Weert

Met de focus op jouw kunnen!

Het huidige onderwijs vraagt niet alleen cognitief veel van kinderen, maar ook op het gebied van werkhouding, taakaanpak en concentratie. Wanneer kinderen op school vastlopen of als er steeds maar niet helemaal uit komt wat er in zit, ligt hier vaak niet enkel een ‘leervraag’ achter. Een goede concentratie, motivatie, zelfvertrouwen en positief zelfbeeld zijn voorbeelden van noodzakelijke voorwaarden om tot leren te komen.

Tijdens de begeleiding breng ik in kaart welke belemmeringen je kind ervaart waardoor hij of zij niet (goed) tot leren komt. Hierbij valt te denken aan faalangst, een gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, verminderde concentratie en moeite met plannen en organiseren. Ook een diagnose zoals AD(H)D, autisme of NLD kan er voor zorgen dat je kind extra ondersteuning nodig heeft tijdens het leerproces.

Er wordt vervolgens een doelgericht traject gestart waarin ik samen met je kind aan de slag ga met de ondersteuningsbehoeften. Door het opdoen van succeservaringen leert het kind zijn of haar kwaliteiten en talenten kennen en benutten. Hij/zij krijgt handvatten om ook de moeilijke dingen aan te gaan. Je kind leert (meer) op zichzelf te vertrouwen en zelf oplossingsgericht te handelen.

Met Marije begeleidt leerlingen van de basis- en middelbare school bij tegenvallende schoolprestaties, leerproblemen en zoekgeraakte motivatie.

Je kunt hierbij denken aan:

Een goede planning geeft duidelijkheid, overzicht en structuur. Het is een hulpmiddel dat de leerling gebruikt bij het aansturen van zichzelf; ofwel zelfsturend leren. Deze vaardigheid heeft de leerling nodig bij leren- leren en studeren. Tijdens de begeleiding wordt er aandacht besteedt aan het gebruik van een agenda en huiswerkplanner, prioriteiten stellen, taakaanpak, concentratie en afleidingen.

Het maken van een samenvatting van de leerstof en/of de uitleg van docenten zorgen er voor dat er structuur aangebracht wordt in de stof en dat de hoofdzaken in eigen woorden worden geformuleerd.

Vaak is een samenvatting maken voor leerlingen een lastige opgave. Hoe haal je de hoofd- en bijzaken uit een tekst? Schrijf je een samenvatting of werkt het beter om een mindmap met tekeningen te maken? Elke leerling heeft zijn eigen manier van leren.

Met Marije kan ondersteunen bij het onderzoeken van de leerstijl en het optimaliseren van deze leerstijl op een manier die bij de leerling past. Op deze manier kan de leerling de leerstof zo goed mogelijk in zich opnemen en verwerken.

Het voorbereiden van proefwerken, spreekbeurten en/of boekbesprekingen, kunnen voor een leerling een enorm struikelblok zijn. Waar moet je beginnen met het leren voor een toets? Hoe ga je alles onthouden? Hoe bouw je een goede boekbespreking en/of presentatie op en hoe sta je met vertrouwen voor de klas?

Dit zijn allemaal zaken waar aan gewerkt kan worden. Door samen met de leerling o.a. deze vragen te beantwoorden en tips en tools aan te reiken, krijgt de leerling weer vertrouwen in eigen kunnen en lukt het hem/haar om er een succes van te maken.

Vaak zien leerlingen als een berg op tegen het maken van een verslag en /of werkstuk. Het overzien van een grote opdracht is vaak moeilijk voor ze. Hoe begin ik? Waar moet ik naar toe en hoe moet mijn verslag eindigen?

Zelf structuur aanbrengen in alle onderdelen die nodig zijn voor het maken van een goedlopend verslag is een vaardigheid die kan worden aangeleerd. Daarnaast kan Met Marije helpen met het maken van een tijdsplanning en het verdelen van het grote geheel in kleine behapbare stukken. Op deze manier leert de leerling om een verslag en /of werkstuk tot een goed einde te brengen

Het eindexamenjaar is vaak een spannend en kort schooljaar voor de leerling waarin er veel op hem/haar af komt. Er zijn verplichtingen waar de school zich aan moet houden maar ook waar de leerling aan moet voldoen. Door samen met de leerling een gestructureerde planning te maken en te zorgen dat alles op orde is, gaat het kind met vertrouwen het eindexamen tegemoet en wordt de kans van slagen vergroot.

Gesprekken met de mentor of docenten van school kunnen ooit lastig zijn voor zowel de leerling als ouders. Ook hierbij kan Met Marije ondersteunen.
We gaan samen in gesprek over de ondersteuningsbehoeften van de leerling om te kijken wat de leerling nodig heeft om datgene er uit te laten komen wat er ook daadwerkelijk in zit. Wat is het aandeel van de leerling hierin, maar we gaan ook kijken naar wat de school hierin kan betekenen. Kan de docent bijvoorbeeld kleine aanpassingen doen tijdens de les of kan de mentor in een individueel moment de leerling op weg helpen bij datgene waar hij/zij moeite mee ervaart.