Coaching en (leer) begeleiding

Visie

Ieder kind is uniek, heeft eigen talenten en bezit de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Ik vind het van belang dat een kind zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden (her)ontdekt en deze leert te gebruiken in situaties die voor hem of haar moeilijk zijn.

Door kinderen op een positieve manier te coachen en in hun kracht te zetten, ervaren ze dat ze al heel veel kunnen en dat ze nog meer kunnen leren. Kijken en luisteren naar wat een kind nodig heeft is essentieel. Met een doelbewuste aanpak, een kind vanuit betrokkenheid stimuleren, zodat hij/zij de kans krijgt om zich volledig te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen.

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bevorderen zijn belangrijke pijlers. Kinderen helpen om het beste uit henzelf te halen en talenten te ontwikkelen, zodat ze kunnen en leren groeien.
Je hebt niet zelf in de hand wat er op je pad komt, wel kun je zelf besluiten hoe je reageert. Samen met het kind op reis om de top te kunnen bereiken, waarbij er onderweg geen plek is voor onmogelijkheden.

 

Missie

Kinderen helpen bij het herkennen en ontwikkelen van hun talenten, kwaliteiten en mogelijkheden, zodat ze overtuigd raken van hun eigen kunnen.