Met Marije biedt coaching en (leer)begeleiding in de omgeving van Weert

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kan plaatsvinden waar je dit zelf prettig vindt. Dit kan zijn bij jullie thuis of op het praktijkadres. Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch met elkaar kennis te maken.

Tijdens het kennismakingsgesprek zullen we kijken of er een ‘klik’ is van beide kanten. Ook zullen we de hulpvraag bespreken en kijken of Met Marije de helpende hand kan bieden.

 

Intakegesprek

Als je besloten hebt dat Met Marije jou en/of het kind zou kunnen helpen, dan krijg je via email een intakeformulier toegestuurd. Ik vraag je deze in te vullen en naar mij te retourneren. Dit mag per mail maar ook via de post. Zodra ik het intakeformulier heb gelezen, zal ik contact opnemen om een intakegesprek te plannen op het praktijkadres.

 

Coaching

Na de intake starten we met de coachsessies. Deze sessies zullen ongeveer 45 minuten duren. Deze tijd is exclusief voorbereiding en uitwerking achteraf. Dat betekent dat ik echt 45 minuten lang betrokken ben met en bij het kind.
Tijdens de coachsessies werk ik individueel met je kind. Omdat ieder kind uniek is bestaat er geen standaard aanpak. Samen gaan we op zoek naar de talenten van het kind en wordt er gekeken waar het kind staat, wat het kind laat zien en wat hij/zij nodig heeft. Aan het einde van elke sessie bespreek ik met je kind de sessie na. Ook maken we afspraken over wat je kind gaat doen tot de volgende sessie en krijgt hij/zij eventueel opdrachten mee om thuis (of op school) verder te oefenen.

Gemiddeld verwacht ik tussen de 5 en 8 sessies nodig te hebben om het kind te helpen met zijn of haar hulpvraag. Uiteraard zijn uitzonderingen daar gelaten. Indien er toch meer of minder sessies wenselijk zijn, gaat dit in overleg.

 

Tussenevaluatie en eindevaluatie

De tussenevaluatie zal na de 3e of 4e sessie plaatsvinden op het praktijkadres. In deze evaluatie bespreken we het verloop van de sessies. Hoe gaat het nu? Zijn er al veranderingen zichtbaar? Hoe ervaart het kind de sessies? En de ouder(s)/ verzorger(s)?

Echter is het mogelijk dat tijdens de sessies is gebleken dat de hulpvraag net anders is dan waar we oorspronkelijk vanuit gegaan zijn. Deze aanpassing bespreken we ook tijdens de tussenevaluatie, zodat we weer in de goede richting verder kunnen gaan.

Tijdens de eindevaluatie zullen we bespreken of de coaching geholpen heeft. Ben je tevreden? Is je kind tevreden? Hoe gaat het nu verder? En als dit nodig mocht zijn bespreken we dan ook de vervolgstappen.